კონტაქტები

მისამართი:

ქ. ივან ვიგოვსკი, სახლი 1/9, ოფისი 7,
გ. კიევი, უკრაინა

ქ. ივან ვიხოვსკი, კორპუსი 1/9, ოფისი 7 04136 კიევი

განრიგი:

ორშ-პარ 9:00-17:30

კითხვებისა და წინადადებებისთვის

მიწერეთ დირექტორს

გმადლობთ თქვენი მოთხოვნისათვის.

თქვენ მალე მიიღებთ პასუხს

ეს არის ავტომატური შეტყობინება, რომელიც გვატყობინებს, რომ ჩვენ მივიღეთ თქვენი წერილი.